Vážení rodičia, prihlášku, čestné prehlásenie a informovaný súhlas do SZUŠ Turany na školský rok 2021/2022 si môžete stiahnuť priamo tu. 

Čestné prehlásenie szusturany/ Informovaný súhlas szusturany/ Prihláška szusturany

Prihlášku spolu s ostatnými dokumentmi je potrebné následne doniesť podpísané do schránky SZUŠ Turany (ul. Komenského, Dom služieb)
Nových uchádzačov prosíme o vyplnenie všetkých troch dokumentov. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 0918 626 709.

Tanečný  odbor

Hudobný odbor

Literárno-dramatický odbor

Výtvarný odborMia Festival

Vianočný koncert 2019

Prehrať video