Domov

Darujte nám 2%

Tlačivo k poukázaniu 2 %

              stiahni tu : V2Pv21_V

Tanečný  odbor

DSC_4069tato

Hudobný odbor

Literárno-dramatický odbor

DSC_4186

Výtvarný odbor

Výstava výtvarných prác v OC Galéria Martin 2022

Vystúpenia 2022

Výstava výtvarných prác

Koncoročné vystúpenie 2022

Vianočný koncert - Tv Turiec