Domov/SZUŠ Turany

"Umenie je spôsob komunikácie" J. Werich

 

Na začiatku to bol len sen, dnes ho pretvárame do reality.

„Keď sme prišli s myšlienkou založenia Súkromnej základnej umeleckej školy, ktorá by mala sídlo v Turanoch, zdalo sa to ako beh na veľmi dlhú trať. A veru, že to aj tak bolo. Bol to dvojročný maratón, kým ZUŠ Turany uzrela svetlo sveta  a my sme mohli prijať našich prvých žiakov. Od začiatku bolo našim cieľom vytvoriť v Turanoch  bezpečný priestor, kde budú mať možnosť  nie len deti s trvalým bydliskom v tomto meste, ale aj z okolitých dedín, nájsť kvalitné vzdelanie v umeleckom smere a nebudú za ním musieť dochádzať niekoľko kilometrov. Z časti sa nám tento náš cieľ podarilo naplniť. Od prvého roku pôsobenia bol záujem o vzdelanie v SZUŠ Turany tak veľký, že sa nám podarilo naplniť všetky štyri odbory v umeleckom smere. Na jednej strane to bol pre ZUŠ obrovský úspech, na strane druhej samozrejme veľký záväzok voči našim žiakom, rodičom a v neposlednom rade, predstaviteľom mesta, splniť náš cieľ o kvalitnom umeleckom vzdelaní. Dovolím si tvrdiť, že túto časť sa nám podarilo naplniť pomerne rýchlo. Ovocie práce žiakov a našich pedagógov prišlo naozaj veľmi skoro.“

Ing. Katarína Ballová/riaditeľka SZUŠ TURANY

SZUŠ TURANY

 

KANCELÁRIA

Pon.: 11:00-17:00
Uto.: 11:00-17:00
Str.: 11:00-17:00
Štv.: 11:00-17:00
Pia.: 11:00-17:00
Konzultačné hodiny: 0918 626 709
Júl a August: letné prázdniny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZRIAĎOVATEĽ

KALA DANCE STUDIO
D.MICHAELLIHO 6,03601 MARTIN
IČO: 42218161