O škole

Naša Súkromná základná umelecká škola vznikla v roku 2018 na území mesta Turany. S veľkou podporou zástupcov mesta a zároveň s veľkým záujmom zo strany žiakov. Ponúkame možnosť vzdelávať sa v odboroch tanečné, výtvarné, hudobné a literárno-dramatické umenie.

SZUŠ Turany je síce mladou ale svojim zastúpením naozaj veľmi kvalitnou a úspešnou umeleckou školou, o čom hovoria aj výborné výsledky a práca žiakov a pedagógov tejto školy. Vieme ako veľmi dôležitý je kontakt dieťaťa s pedagógom, a tak nám na výbere našich kolegov naozaj veľmi záleží. Okrem odbornosti učiteľov nás zaujíma aj ich ľudský prístup a pozitívny vzťah k práci s deťmi. Priviesť deti a mládež k umeniu, poskytnúť krásu a radosť z umenia  je poslanie každého pedagóga a spoločnej kolektívnej výchovnej a vzdelávacej práce v našej SZUŠ Turany.

Zamestnanci SZUŠ

Ing. Katarína Ballová/ Riaditeľka SZUŠ
Andrej Greksák,DiS.art/vedúci hudobného odboru
Mgr. Jana Pečiková/ Pedagóg hudobného odboru

riaditeľka SZUŠ Turany a zakladateľka o. z. Kala Dance Studio, vyštudovaná inžinierka ekonómie a manažmentu. Od útleho veku milujúca tanec a rytmus. Profesionálna tanečníčka ,ktorá sa aktívne venuje tancu viac ako dvadsať rokov. Majsterka SR latinsko- amerických tancov v profesionáloch,reprezentantka SR na celosvetových súťažiach majstovstiev sveta a Európy. V divadle Nová scéna v Bratislave pôsobila v projekte JUST DANCE. S tanečným zoskupením DANCECOOLCREW sa stala finalistkou ČSMT a pôsobila ako profesionálna tanečníčka v televíznom projekte LET´S DANCE. S deťmi pracuje viac ako 15 rokov. Prostredníctvom tanca ako trénerka  a choreografka vytvára u detí vzťah k tanečným pohybovým aktivitám. Žiaci pod jej vedením absolvovali niekoľko medzinárodných tanečných súťaží v športovom tanci, kde sa umiestnili na popredných finálových miestach a reprezentovali SR na celosvetových súťažiach. Okrem vedúcej a manažérskej  pozícii v SZUŠ Turany, spolupracuje aj s inými voľnočasovými organizáciami ako CVČ KAMARÁT a SZUŠ Michaelliho, kde sa venuje predovšetkým deťom zo  sociálne znevýhodnených skupín.   

Hra na gitare
vyštudoval konzervatórium v Žiline, odbor hra na gitaru.Počas štúdia vystupoval s jazzfusion projektami. Bol súčasťou hudobných duet GITARA – klavír, husle, gitara, dychové nástroje. Neskôr bol člen hudobných formácií Bezobsluhy, Defacto,Janusband.Aktívne komponuje inštrumentálnu a piesňovú formu hudby, aranžuje autorské diela. V súčasnosti pôsobí v kapele LOGOUT BAND, ktorá v roku 2021 vydala album Multiverse. Aďko sa môže pochváliť zaujímavým vystúpením pri príležitosti MS v hokeji 2019 a ďalšími spoločenskými udalosťami, kde bol ako geniálny účinkujúci v hre na gitaru. Bravó, len tak ďalej! Počas pätnásťročnej praxe mu prešlo rukami množstvo malých i veľkých umelcov.  V SZUŠ Turany zastáva pozíciu vedúceho pracovníka hudobného odboru a pedagóga hry na  gitaru

Hra na klavíri
ukončila štúdium na  Katolíckej univerzite v Ružomberku. Jej odbor je HRA NA KLAVÍR, ktorej sa venuje už viac ako 20 rokov. Janka učila na hudobno- dramatickom konzervatóriu v Martine hru na klavír a realizovala so žiakmi korepetície spevu. So svojimi zverencami sa zúčastnila speváckych súťaží a pripravovala študentov na vysokoškolské štúdium s umeleckým zameraním a to vždy s pozitívnym výsledkom o prijatí. V  SZUŠ Turany učí hru na klavír a hudobnú teóriu.

MÁRIA ZELINOVÁ, DiS.art./Pedagóg tanečného odboru
ANDREA MARONOVÁ,DiS.art. Pedagóg HO a LDO
Mgr. Katarína Rábeková/ Pedagóg výtvarného odboru
Pedagóg tanečného odboru

vyštudovala tanečné konzervatórium vo Zvolene, tancu sa venuje aktívne od útleho detstva a je záľuba prerástla do profesie. Ako tanečný pedagóg pracuje …. rokom na SZUŠ v Martine aj v Turanoch. Okrem toho pracuje ako porotca a trénerka športového tanca pod organizáciou Slovenský zväz  tanečného športu, kde pripravuje choreografie pre deti a mládež. Má za sebou mnohé úspechy na tanečných podujatiach v rámci Slovenska

Pedagóg Hudobného odboru a Literárno-dramatického odboru
vyštudovala súkromné hudobno- dramatické konzervatórium v Martine, ukončené so štúdiom UČITEĽKA / HEREČKA. Naša Aďka pôsobila v Martinskom divadle mladých, v Ochotníckom divadle v Žabokrekoch a v Divadle „ NAHOJDAČKE“. Jej prednes a herecké schopnosti z divadelných dosiek, odovzdáva  najmenším v LDO. Má päť rokov praxe. Nesmieme zabudnúť , že je pravidelná účastníčka prednesových súťaží a divadelných festivalov s pódiovými umiestneniami.

Pedagóg výtvarného odboru

Mgr. Magdaléna Gáťová/ Pedagóg v tanečnom odbore
Mgr. Karolína Lacková/nepedagogický pracovník

Pedagóg tanečného odboru – Folklór
učiteľka a zanietená folkloristka predovšetkým pre prácu s mladšími vekovými skupinami. Vyštudovala PF UKF v Nitre, odbor učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ. V školstve pracuje už 35 rokov. Viedla výtvarný odbor v rámci SZUŠ Michaelliho Martin, pokračuje aj v SZUŠ v Turanoch. So žiakmi sa zúčastňuje literárnych a výtvarných súťaží ako Odkaz sv. Martina, Európa v škole, Turiec maľovaný, Turiec – očami detí a i. Jej žiaci získavajú ocenenia a zároveň vytvára u nich vzťah k umeniu. Je aktívnou členkou folklórneho súboru Kriváň Turany a zakladateľkou folklórnej skupinu Vtáčatká, ktorá za necelých osem rokov pôsobenia získala od mesta Martin ocenenie za šírenie kultúry, tradícií a reprezentáciu regiónu Turiec.