O škole

Sme úplne nová Súkromná základná umelecká škola, ktorá vznikla na území mesta Turany. S veľkou podporou zástupcov mesta a zároveň s veľkým záujmom zo strany žiakov. Ponúkame možnosť vzdelávať sa v odboroch tanečné, výtvarné, hudobné a literárno-dramatické umenie.

Zriaďovacia listina

Ing. Katarína Ballová

Riaditeľka SZUŠ TURANY

Pedagóg tanečného odboru

MgA. Radoslava Lacková

Pedagóg výtvarného odboru

Andrej Greksák, DiS. art

Pedagóg hudobného odboru

Hra na gitare

Mgr. Magdaléna Gaťová

Pedagóg výtvarného odboru

Pedagóg tanečného odboru – Folklór

Mgr. Jana Pečiková

Pedagóg hudobného odboru

Hra na klavíri

Mgr. Lenka Koklesová

Pedagóg tanečného odboru